Alergia - portal alergologiczny APSIK - newsy, recenzje, zapowiedzi, poradniki. alergia

alergia

porady i sposoby leczenia

 
Dzisiaj jest 21.06.2018


Jesteśmy przyjacielem
Instytutu Matki i Dziecka
w Warszawie


Współpracujemy z Kliniką Chorób Infekcyjnych i Alergologii CSK WIM.


 
Wyszukaj w serwisie: 

Testy skórne jako metoda wykrywania alergii u dzieci

Podobnie jak u dorosłych, testy skórne u dzieci można wykonać w każdym wieku, ale doświadczenie uczy, że skóra dzieci co najmniej do 3 r.ż. źle odpowiada na alergeny dając często reakcje niespecyficzne, które trudno ocenić. U niemowląt i małych dzieci najczęstszymi alergenami są pokarmy, na które skóra odpowiada gorzej niż na alergeny wziewne. Być może powoduje to gorszą interpretację wyników niż u dzieci starszych. Dodatnia reakcja skórna występuje wówczas, jeśli pacjent jest uczulony na badany alergen a w jego organizmie wytworzyły się już swoiste przeciwciała IgE na ten alergen i zostały związane w komórkach tucznych skóry. Pod wpływem wprowadzonego podczas testowania alergenu dochodzi do degranulacji komórki tucznej i uwolnienia histaminy. To histamina powoduje powstanie rumienia i bąbla. Być może gorsza odpowiedź skóry małego dziecka na uczulający alergen wynika także z mniejszej liczby przeciwciał związanych na komórce tucznej.
Testy skórne u dziecka uczulonego mogą być ujemne, jeśli jest leczone lekami przeciwhistaminowymi. Wpływ innych leków stosowanych w alergii jest niewielki. Przed wykonaniem testów należy więc zapytać o leki jakie dziecko otrzymuje.

W okresie poprzedzającym badanie pacjent nie powinien być leczony:

  • lekami przeciwhistaminowymi I generacji (Clemastyna, Fenergan, Diphergan, Hydroxyzinum) - 3-4 dni,
  • cetyryzyną (Zyrtec) - 3-4 tyg.,
  • loratadyną (Clarityna) - 2-3 tyg.,
  • astemizolem (Hismanal) - 4-6 tyg.,
  • ketotifenem (Zaditen, Pozitan) - 2 tyg.,
W alergologii wykonuje się najczęściej 3 rodzaje testów skórnych:
  • punktowe ("prick test")
  • śródskórne,
  • płatkowe.

Te ostatnie wykonywane są przez dermatologów w alergii kontaktowej i różnego typu odczynach związanych z alergią zawodową. Są odczytywane po 48 lub 72 godz. od wykonania.
U dzieci najczęściej wykonujemy testy punktowe, mało traumatyzujące, łatwe do wykonania, dobrze korelują ze swoistymi przeciwciałami IgE w surowicy badanego i swoistym, wziewnym testem prowokacyjnym pod wpływem tego samego alergenu. Reakcja skórna występuje już w 10-15 min. od wprowadzenia alergenu do skóry. Testy wykonujemy nakłuwając skórę poprzez kroplę położonego wcześniej na skórze alergenu. Miejsce ukłucia nie powinno krwawić. Testy odczytujemy po 15-20 min. lub wcześniej, jeśli bąble powiększają się bardzo szybko i tworzą wypustki czyli pseudopodia. Najlepszym miejscem do wykonywania testów skórnych jest wewnętrzna część przedramienia lub plecy. U dzieci wybieramy przeważnie przedramię, jeśli jest wolne od zmian skórnych.
Testy skórne można uznać za zrobione prawidłowo jeśli wykonana jest jednocześnie z alergenami kontrola dodatnia (1% roztwór histaminy) i kontrola ujemna z solą fizjologiczną z dodatkiem fenolu, który dodawany jest również do zawiesiny alergenów jako środek konserwujący. Jeśli kontrola dodatnia wypada ujemnie testów nie można uznać za miarodajne. Reakcja skórna jest wówczas blokowana najczęściej przez leki przeciwhistaminowe. Testy takie należy powtórzyć w innym terminie dokładnie upewniwszy się wcześniej o sposobie leczenia dziecka w ostatnim okresie. Czasem może wypaść dodatnio reakcja z roztworem chlorku sodowego co może mieć miejsce przy zanieczyszczeniu odczynnika lub specjalnej reakcji skóry dziecka zwanej dermografizmem.
Wielokość odczynu odczytujemy oceniając średnicę bąbla za pomocą specjalnej, przezroczystej miarki. Taka ocena testu jest najdokłądniejsza. Test kontrolny z histaminą daje pzreważnie bąbel o średnicy 5-7 mm, średnica bąbla testu z alergenem, który możemy uznać za dodatni nie powinna być mniejsza niż 3 mm. Testy skórne wykonane bez kontroli dodatniej i ujemnej są niemiarodajne. Niektórzy odczytują wyniki testów oznaczając je znakiem plus (+) lub minus (-). Wynik testu z histaminą oceniany jest jako +++, jeśli ma średnicę bąbla co najmniej 5 mm. W tym sposobie oznaczania raczej nie polecanym najmniejszy test uznawany za dodatni oznaczany jest ++ co odpowiada odczynowi bąblowemu ok. 3 mm.
Bąble znikają zazwyczaj po kilkunastu minutach lub godzinie. Wyjątkowo na podany alergen może powstać reakcja opóźniona po 4-6 godzinach.
Testy śródskórne polegają na wprowadzeniu śródskórnym 0,05-0,1 ml specjalnego roztworu alergenu. Odczytu dokonujemy po 15-20 min. Ten test jest bardziej bolesny, daje więcej odczynów fałszywie dodatnich.
Testów skórnych, które są podstawową metodą diagnozowania alergii nie należy wykonywać u pacjentów o bardzo znacznym uczuleniu (np. wstrząs po kontakcie z alergenem w wywiadzie). Bezpieczną metodą badania jest wówczas oznaczenie swoistych IgE we krwi. Bardzo rzadko podczas wykonywania testów skórnych dochodzi do reakcji ogólnej na alergen, ale jest to możliwe. Reakcje ogólne w czasie testowania są na ogół niegroźne, ale alergolog zawsze musi mieć pod ręką zestaw przeciwstrząsowy, aby udzielić badanemu pomocy w razie potrzeby.

"Dziecko Alergiczne"

strona główna - alergia - alergeny - choroby alergiczne - porady
komunikaty o pyleniu roślin - nowy użytkownik - polityka prywatności
polityka reklamowa - kontakt z redakcją - praca w serwisie Wykonanie - IMPACT MEDIA - multimedia, strony internetowe, prezentacje multimedialne, serwisy internetowe, corporate identity, strony www, CMS.Ostatnia modyfikacja: 01.03.2012
© Copyright 2000-2005 apsik.pl. All Rights reserved.
 
Nazwa:
Hasło:
Pyłki, którego z podanych drzew zaczynają pylić już w styczniu?
 grab
 leszczyna
 brzoza